About

Svenska

(Text on English follows below)

Marika är en modern dansare/koreograf från norra Dalarna i Sverige. Hon är nu bosatt i Funäsdalen/Härjedalen men dansar, koreograferar och undervisar på olika ställen runt om i världen. Hon är utbildad på skolan New Education For Contemporary Dance i Härnösand och Balettakademien i Stockholm och har ett diplom från DOCH i dans för barn och unga – didaktik 1.

Förutom dansen brinner Marika för att sprida kunskap om sitt samiska ursprung och alla hennes dansstycken grundas på eller innehåller tankar och idéer som kommer från den samiska kulturen.

min dröm är att sprida kunskap om och förståelse för den samiska kulturen genom dans

Marika har jobbat som danslärare på KFUM i Borlänge och har sedan många år tillbaka hållit i egna dansworkshops för barn och unga i glesbygdsområden och under samiska evenemang. (Läs mer under ”workshops”)

Marika är aktiv med många egna projekt och skapar arbetsmöjligheter för flera olika samiska konstutövare. Förutom sina egna produktioner jobbar hon även som dansare i danskompaniet ”Invisible people contemporary dance company” startat av Liv Aira

Marika deltar även aktivt i panelsamtal gällande det proffesonella dansfältet och föreläser om såväl dans, samisk kultur och hur de båda möts. 

Utöver dansen tar Marika även på sig uppdrag som jojkare och jojkar på olika event såväl som tillställningar. 


English

Marika is a contemporary dancer/choreographer from the Dalarna in Sweden. She is based in Funäsdalen/Härjedalen but travel around the world to dance, choreograph and teach. She was educated at the school of New Education For Contemporary Dance in Härnösand and Balettakademien in Stockholm and has a diploma from DOCH in dance for children and youth – didactics 1.

In addition dance she is very passionated about spreading knowledge about her Sami origin, and all of her dance pieces are based on or containing thoughts and ideas that come from the Sami culture.

– My dream is to spread knowledge and understanding of the Sámi culture through dance

Marika has worked as a dance teacher at the YMCA in Borlänge and has for many years now worked with her own dance workshops for children and young people in the country side and during Sámi events. (Read more under ”project”) 

Marika is active with many of her own projects and creates job opportunities for several Sámi artists. In addition to her own productions she also works as a dancer in the dance company ”Invisible people contemporary dance company” started by Liv Aira

Marika is also participating actively in panel discussions regarding the proffesional dance field and holds lectures about dance, Sami culture and how they mix together. 


Marika Renhuvud – CV