översättningar

6. Tyg: Dejbeeli, Daaletje, Båetije biejjieh

Översättning svenska: Dåtid, Nutid, Framtid

13. Tyg: Mij vihkielommes dutnijen maam eerpeme

Översättning svenska: Vad är det viktigaste du ärvt?

17. Tyg: Maam sijth båetije baelvide veedtedh?

Översättning svenska: Vad vill du föra vidare till nästa generation?

20. Tyg: Mij lea Aerpie dutnijen?

Översättning svenska: Vad är Arv för dig?

För mer information om konstverken och slöjdalstren se här.