aerpie besöker

5/2 Öppning samt premiär av utställningen, tillhörande performance – Röros museum

5/2-25/3 Utställningen finns på Röros museum

26/3-29/4 Utställningen finns på Gaaltije i Östersund

1/5-30/5 Utställning finns på Falu Stadsbibliotek i Falun

30/5 Performance Aerpie på Falu Stadsbibliotek

1/6 Öppning av utställningen samt performance – Sveg bibliotek

1/6-10/7 Utställningen finns på Biblioteket i Sveg