Dansstudio

Våren 2023 blev dansstudion i Mittådalen klar. Studion byggdes med hjälp av återstarts-stöd genom Sametinget och Kulturrådet. Studion är främst menat för eget bruk inom Renhuvud dans men är också tänkt för residens i framtiden. Det går även att boka dansstudion privat för användning av tex kurser, träning eller dyl. För bokning kontakta Renhuvud dans här.