Slöjdalster och konstverk

1. Tjoervieh med gammal soepinje. Nålhus, 2 halsringar och ett halsband.

Alster i privat bruk. Användes av Jon Artur och hans fru, Ann-Helen. Nålhus: Gammalt sätt att förvara nålar i bältet vid ett hänge. 2 halsringar att fästa halsduken med. 

2. Tavla.

Namn: Mierkh 

Svenska: Märken

En tolkning av arvet inom renskötsel. 

3. Tyg med samisk text.

Översättning svenska: Dåtid, Nutid, Framtid

4. Tavla.

Namn: Mov Nejpie

”En avbild av min första kniv, slöjdad av Jon Artur 1971. Den bär jag alltid med mig i mitt knivbälte” – Madeleine

5. Tavla.

Namn: Naehpie

”En fri tolkning av de olika kåsor och mjölkstävjor Jon Artur slöjdat. ” – Madeleine

6. Monter: Sockerskål + 2 guksie

”En sockerskål och 2 kåsor gjorda av björkvrilar med inslag av renhorn. 

Sockerskålen står i vanliga fall på köksbordet hos Ann-Helen Renhuvud. En kåsa som var Jon Arturs privata som Madeleine fick i gåva efter han bortgång samt en mindre kåsa som ägs av Jens Renfeldt” – Madeleine

7. Monter: Nejpie

En beställning på en kniv av Bengt Svensson som sedan såldes till Torbjörn Rensberg. Efter Jon Arturs bortgång har vi fått tillbaka den i vår ägo och ägs nu av hans barnbarn Ejvin Renhuvud

8. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad är det viktigaste du ärvt?

9. Tavla.

Namn: Mov otjnege-væjsere 

Svenska: Min kompass

10. Duk med print

11. Tavla.

Namn: Gievlie 

Svenska: Cirkel

”Jag har alltid fascinerats av de mönster min far använde i hans slöjdalster och det är just mönstren och naturen som inspirerat mig i denna. En av de viktigaste symbolerna i den samiska kulturen är cirkeln, som återfinns på den samiska flaggan” – Madeleine

12. Monter: Naehpie 

Svenska: Mjölkstäva

När man mjölkade renar förr i tiden användes en sådan. Just denna gjorde Jon Artur i bröllopsgåva till Madeleine.

13. Tavla.

Namn: Elmie

Elmie betyder både oväder och himmel.

15. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad vill du föra vidare till nästa generation?

16. Tavla.

Namn: Jaepien boelkh

Svenska: Årstiderna

Samerna kallas även för ”de 8 årstidernas folk”. 

”Vi har alltid levt och verkat i samklang med naturen. Denna process har gjort mig uppmärksam på hur jag genom mitt arv ser naturen växla och skiftas.” – Madeleine

17. Tavla.

Namn: Eatneme

Svenska: världen/jorden.

”Enligt samisk världsbild delades världen in i tre sfärer, den himmelska, den jordiska och den underjordiska. Alla tre befolkades av gudar och gudomliga väsen. I den jordiska sfären levde dessutom människor och djur och i den underjordiska vistades de döda. (Info; samer.se) Jag har alltid själv haft den tron med mig och levt efter tron att när någon lämnar jordelivet så lever man vidare i en annan sfär där man får leva det liv man trivs och mår bäst i. När de som finns kvar i den jordiska världen behöver råd eller hjälp så kan de i den underjordiska världen komma till en i drömmar och tankar och hjälpa, stötta och trösta. Jag vet att aehtjie är med mig i allt jag gör och har varit med mig under hela denna process.” – Madeleine

20. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad betyder arv för dig.