Slöjdalster och konstverk

(For information in English press here)

Träd Inne, i utställningen. Ektesne biejjien gåajkoe – Tavla och dikt av

Träd Utanför, slutet av utställningen. Elmie – Tavla och dikt av Madeleine

1. Tjoervieh meatan båeries soepinje. Nålhus, 2 halsringar, ett halsband och en lasso-ring.

(Renhorn med gammalt lasso)

Alster i privat bruk. Användes av Jon Artur och hans fru, Ann-Helen. Nålhus: Gammalt sätt att förvara nålar i bältet vid ett hänge. 2 halsringar att fästa halsduken med. Reagka (lassoring) gjord av Jon Artur.

2. Tavla.

Namn: Mov Nejpie

”En avbild av min första kniv, slöjdad av Jon Artur 1971. Den bär jag alltid med mig i mitt knivbälte” – Madeleine

3. Tavla.

Namn: Naehpie

”En fri tolkning av de olika kåsor och mjölkstävjor Jon Artur slöjdat. ” – Madeleine

4. Monter: Sockerskål + 2 guksie

”En sockerskål och 2 kåsor gjorda av björkvrilar med inslag av renhorn. 

Sockerskålen står i vanliga fall på köksbordet hos Ann-Helen Renhuvud. En kåsa som var Jon Arturs privata som Madeleine fick i gåva efter han bortgång samt en mindre kåsa som ägs av Jens Renfeldt” – Madeleine

5. Monter: Nejpie

En beställning på en kniv av Bengt Svensson som sedan såldes till Torbjörn Rensberg. Efter Jon Arturs bortgång har vi fått tillbaka den i vår ägo och ägs nu av hans barnbarn Ejvin Renhuvud

6. Tyg med samisk text.

Översättning svenska: Dåtid, Nutid, Framtid

7. Tavla.

Namn: Mov otjnege-væjsere 

Svenska: Min kompass

8. Tomt tyg

9. Tavla.

Namn: Gievlie 

Svenska: Cirkel

”Jag har alltid fascinerats av de mönster min far använde i hans slöjdalster och det är just mönstren och naturen som inspirerat mig i denna. En av de viktigaste symbolerna i den samiska kulturen är cirkeln, som återfinns på den samiska flaggan” – Madeleine

10. Monter: Naehpie 

Svenska: Mjölkstäva

När man mjölkade renar förr i tiden användes en sådan. Just denna gjorde Jon Artur i bröllopsgåva till Madeleine.

11. Tavla. 

Namn: Biejjie

Svenska: Solen

Cirkeln står i den samiska traditionen för både solen och månen, två fenomen som är mycket viktiga i den samiska kulturen.

12. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad är det viktigaste du ärvt?

13. Tavla

Namn: Mierkh 

Svenska: Märken

En tolkning av arvet inom renskötsel. 

14. Bara tyg

15. Tavla.

Namn: Jaepien boelkh

Svenska: Årstiderna

Samerna kallas även för ”de 8 årstidernas folk”. 

”Vi har alltid levt och verkat i samklang med naturen. Denna process har gjort mig uppmärksam på hur jag genom mitt arv ser naturen växla och skiftas.” – Madeleine

16. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad vill du föra vidare till nästa generation?

17. Tavla.

Namn: Eatneme

Svenska: världen/jorden.

”Enligt samisk världsbild delades världen in i tre sfärer, den himmelska, den jordiska och den underjordiska. Alla tre befolkades av gudar och gudomliga väsen. I den jordiska sfären levde dessutom människor och djur och i den underjordiska vistades de döda. (Info; samer.se) Jag har alltid själv haft den tron med mig och levt efter tron att när någon lämnar jordelivet så lever man vidare i en annan sfär där man får leva det liv man trivs och mår bäst i. När de som finns kvar i den jordiska världen behöver råd eller hjälp så kan de i den underjordiska världen komma till en i drömmar och tankar och hjälpa, stötta och trösta. Jag vet att aehtjie är med mig i allt jag gör och har varit med mig under hela denna process.” – Madeleine

20. Tyg med sydsamisk text.

Översättning svenska: Vad är Arv för dig?

För Information om dansfilmerna se Här.