Så var föreställningarna i Stockholm avklarade…

Vi fick ett mycket fint bemötande av publiken och Riksteatern i Hallunda. Föreställningarna blev väldigt uppskattade och vi fick fina kommentarer efter då det fanns många i publiken som kunde känna igen sig och relatera till de frågor och svar vi ställt genom dansen. 

Vi tar nu en liten vila och är åter igen bokningsbara från v. 11.

 

Leave us a Message