2 stycken stipendium

Under Jokkmokks vintermarknad delades 2 stycken stipendium ut, nämligen Kaija Anstensens minnesfond och Sápmi Art. Jag fick den äran att motta båda stipendierna tillsammans med min kollega Liv Aira. 

Detta möjliggör tid till nytt projekt i höst, nämligen en barndansföreställning, Liv och Marika dansar samiska berättarsagor. Håll öron och ögon öppna 😉

 

Leave us a Message