Dansfilmer

Gula rummet: Elmie

Svenska: Elmie kan både betyda himmel och oväder. Dansfilmen Elmie är ett stycke skapat utifrån dikten och tavlan Elmie (se Gåetie 3) som Madeleine har skapat till utställningen. 

”Jag har använt mig av olika ord och meningar från dikten för att skapa rörelsemönster samtidigt som jag använt mig av känslor som jag får av tavlan. 

I skapandet av musiken har Jon-Henrik fått olika direktiv. Till denna film har jag bett honom lyssna hur samiska mönster låter och hitta inspiration i samiska hantverk.” – Marika

Blå rummet: Jieleden tjïrrh

Svenska: Jieleden tjïrrh betyder genom livet och speglar den resa vi gör tillsammans med våra förfäder och framtida generationer. 

”Jag har skapat denna film utifrån olika dikter och tavlor som Madeleine skapat i processen. Använt mig av hennes rörelsemönster vid skapande av konst och lyssnande av texter oh berättande. För mig är denna film hopp. Hopp om att våra förfäder följer oss genom livet för att vi ska göra de bästa val vi kan i tro om att våra efterkommande kommer att göra detsamma.” – Marika

De direktiv Jon-henrik fick till denna film: Vad har du fått med dig i ditt arv, dina gener, den miljö du växt upp i? Fri att skapa musik och jojk utifrån temat arv, miljö, naturkraft och traditioner

För mer information om konstverken och slöjdalstren se här.